Anasayfa/Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), “Abbasağa Mh. Üzengi Sk. Butikevler S1 No. 11-13/10 Beşiktaş/İstanbul" adresinde faaliyet gösteren MEKANFİX TEKNOLOJİ San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) ile www.mekanfix.com web adresi ile APPLE mobil uygulama mağazası AppStore ve GOOGLE mobil uygulama mağazası PLAY Store üzerinden indirilebilir olan MEKAN FiX mobil uygulamasına (site ve mobil uygulamaların hepsi birlikte “Uygulama” olarak anılacaktır) üye olan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında, Kullanıcı'nın Uygulama vasıtasıyla sunulan hizmetlerden faydalanması amacıyla kendisinden talep edilen bilgileri sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

Şirket, Kullanıcılar’ın ev ve iş yaşamı konularındaki ihtiyaçlarını Şirket’in çeşitli kriterlere tabi olarak seçtiği uzman kişiler (“Yüklenici”) tarafından sunulan, detayları işbu Sözleşme ve/veya Uygulama’da belirtilen hizmetler (“Hizmetler”) vasıtasıyla karşılayabilecekleri bir platform sunmaktadır. İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’nın Uygulama ve Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir. Uygulama’da, Uygulama’nın kullanımına veya Hizmetler’e ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı Uygulama’da yer alan veya yer alacak olan her türlü duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Uygulama ve Hizmetler’den faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı, Uygulama’ya Facebook, Google veya Apple hesabı üzerinden üye olması halinde Şirket’e işbu Sözleşme konusu çerçevesinde Facebook, Google ve Apple hesaplarına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında yahut Hizmetler’den faydalanmak için sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Uygulama ya da Hizmetler’den faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Uygulama’ya bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı Hizmetler’i satın almaya ve bunlardan yararlanmaya ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket işbu sözleşme ve Uygulama’da belirtilen kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.

3.4 Kullanıcı, Uygulama’nın kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.5 Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcının, kampanyalardan yararlanmak amacıyla mükerrer hesap(lar) açtığı durum(lar)da kampanya kapsamında yararlandığı ücretle asıl servis ücreti arasındaki fark kullanıcıdan tahsil edilecektir.

3.6 Kullanıcı, Uygulama’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Uygulama’da zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Uygulama’nın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

3.7 Uygulama’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Uygulama’nın tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Uygulama’nın sunulan hizmetlerden yararlanma amacının ötesinde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Uygulama’nın güvenliğini tehdit edebilecek, Uygulama’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Uygulama’ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Uygulama’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Uygulama, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

3.8 Kullanıcı tarafından sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup Şirket Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmayacak ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Şirket, Hizmet’in verilmesi için Kullanıcı tarafından sağlanan isim, adres, telefon, ev veya işyerine ilişkin özellikler ve sair bilgileri ilgili Yükleniciler’e açıklayabilecek, ilgili Yüklenici Hizmet’in verilmesi için bu bilgileri saklayıp kullanabilecektir.

3.9 Kullanıcı, Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

3.10 Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Uygulama üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Uygulama’yı yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

3.11 Kullanıcı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ek Madde 9 kapsamında yapılacak sigorta primi ödemelerinin ve ilgili mevzuat uyarınca doğabilecek her türlü bildirim yükümlülüğünün münhasıran kendisine ait olduğunu, Yüklenici’nin sigortalanması, primlerinin ödenmesi ve bunlara ilişkin bildirimlere dair Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu kapsamda Şirket’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyeceğini, Kullanıcı’nın bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Şirket’in herhangi bir şekilde yasal, idari veya cezai yaptırıma maruz kalması halinde, ilgili tutarların ilk talepte ödenmek üzere kendisine rücu edileceğini kabul eder.[1]

3.12 Uygulama’nin ve Hizmetler’in kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama üzerinde ve/veya Hizmetler ile ilişkili olarak gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’nin uğrayacağızararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

4. Hizmetler’e İlişkin Koşullar

4.1 Kullanıcılar’a Uygulama üzerinden erişim sağlanan Hizmetler Yükleniciler tarafından sağlanmakta olup Şirket, yalnızca Kullanıcılar’a ihtiyaçlarına uygun Yükleniciler bulabilmesi için bir platform sunmaktadır. Şirket’in Yükleniciler tarafından sağlanan Hizmet’in içeriğine, Yüklenici’nin fiil ve eylemlerine, Hizmetler sırasında veya Hizmetler’le ilişkili olarak Yüklenici nedeniyle meydana gelen zararlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve bu kapsamdaki herhangi bir iddia ya da talebin muhatabı değildir.

4.2 Kullanıcı, Hizmetler’den faydalanmak için, talep ettiği Hizmet’in kapsamını Uygulama üzerinde kendisine sunulan seçenekler vasıtasıyla tam ve doğru olarak bildirecektir. Kullanıcı, Hizmet’in kapsam, nitelik ve ücretini etkileyebilecek bir bilgiyi yanlış sağlaması halinde, buna ilişkin ekstra ücretin kendisinden talep edilebileceğini yahut Hizmet’in verilmesinin Şirket yahut Yüklenici tarafından reddedilebileceğini bildiğini kabul eder. Kullanıcı, Hizmet’i satın alırken seçmediği ek hizmetleri Hizmetler’in sağlanması sırasında Yüklenici’den talep edemeyecektir.

4.3 Kullanıcı, Uygulama üzerinden Hizmet’i almayı talep ettiği gün ve saatte müsait olan herhangi bir Yüklenici ile otomatik olarak eşleştirilir. Şirket, Kullanıcı’nın daha önce Hizmeti’nden memnun kalmadığı, düşük puan verdiği, şikayet ilettiği bir Yüklenici ile eşleştirilmeyeceği konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın, Hizmet’in iptaline ilişkin koşullar saklı kalmak kaydıyla, Hizmet’i sağlayacak Yüklenici’yi reddetme hakkı bulunmamaktadır.

4.4 Kullanıcı, Hizmet’in verilmesi için seçtiği gün ve saatin değiştirilmesi talebini Hizmet’in verileceği günden 48 saat öncesine kadar Şirket’e bildirecektir. Kullanıcı Hizmet’in verilmesi için seçtiği gün ve saatin değiştirilmesini talep etmesi halinde, Şirket’in yeni bir gün ve saat belirlenmesi konusunda herhangi bir garanti vermediğini, talep ettiği yeni gün ve saate ilişkin değişiklik talebinin reddedilebileceğini kabul eder. Kullanıcı satın aldığı Hizmet’i, seçtiği Hizmet’in verileceği günden 48 saat öncesine kadar bildirmek kaydıyla ücretsiz olarak iptal edebilecek, Kullanıcı’dan Hizmet için tahsil edilen ücret Kullanıcı’ya iade edilecektir. Hizmetin verilmesine kalan 48 saatlik süre içerisinde yapılan iptal taleplerinde hazırlık için yüklenilmiş maliyetlerin kesintisi söz konusu olabilecektir. Şirket, ücretsiz veya kesintili iptale ilişkin kuralları Uygulama’da yayınlanmak suretiyle dilediği zaman değiştirme, ücretsiz iptal politikasını uygulamadan kaldırma hakkını saklı tutar.

4.5 Kullanıcı’ya, müteakip Hizmet alımlarında daha önce kendisine Hizmet sağlayan Yüklenici’den Hizmet talep edebilme imkanı tanınacaktır. Kullanıcı, ilgili Yüklenici’nin seçilen gün ve saatte Hizmet’i sağlayabilir durumda olmaması, Yüklenici’nin Hizmet’i vermeyi reddetmesi, Yüklenici ile Şirket arasındaki sözleşmenin sona ermesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan nedenlerle Hizmet’in talep ettiği Yüklenici tarafından sağlanamayabileceğini kabul eder.

4.6 Şirket, hizmet türleri bazında Hizmet sağlanan bölgeleri Uygulama’da duyurur. Ancak, Şirket herhangi bir neden göstermeksizin belirli bir bölgedeki ev veya işyerlerine yahut herhangi bir Kullanıcı’ya Hizmetler’i sağlamayı reddedebilir.

4.7 Kullanıcı, Yüklenici ile Uygulama dışındaki bir kanaldan, Şirket’i aradan çıkararak Hizmetler’in sağlanmasına ilişkin herhangi bir anlaşma yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Yüklenici ile Şirket’i aradan çıkararak anlaşma yapması halinde Şirket’e 5.000 (beşbin) Türk Lirası tutarında cezai şart ödemeyi kabul eder. Kullanıcı’nın, yeni Hizmet talebi, satın alınan Hizmetler’in gün ve saatinin değiştirilmesi de dahil olmak üzere Hizmetler’e ilişkin olarak Yüklenici ile Uygulama dışında başka bir kanaldan iletişime geçmesi halinde, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, ödemelere, Hizmet’in sağlanıp sağlanamamasına ve Kullanıcı ile Yüklenici arasındaki sairhususlara ilişkin Şirket’in sorumluluğuna gidilemeyecek, Kullanıcı Şirket’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir.

4.8 Kullanıcı, Yüklenici’nin Hizmet’i tam ve gereği gibi sağlayabilmesi için gereken ortam ve araçları Yüklenici’ye temin edeceğini, Hizmet’in verileceği ev ya da işyerine Yüklenici’nin zamanında girişinin sağlanamaması, Hizmet’in verilmesi için gerekli hazırlığın yapılmamış olması, herhangi bir nedenle Hizmet’in verilmesinin engellenmiş olması gibi nedenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı’nın kusur ve ihmali nedeniyle Hizmet’in sağlanamadığı yahut eksik sağlandığı hallerde Kullanıcı ücret iadesi yahut sair haklar talep edemeyecek, buna ilişkin herhangi bir iddia öne süremeyecektir.

4.9 Kullanıcı, Hizmet’in süresinin Hizmet’i satın alırken belirlendiğini, Yüklenici’yi belirlenen süreden fazla ev veya işyerinde tutamayacağını, Yüklenici’den satın aldığı Hizmet kapsamına dahil olmayan taleplerde bulunamayacağını kabul eder.

4.10 Kullanıcı, Hizmet’in verileceği ev veya işyerindeki canlı ve eşyaların güvenliğinin sağlanmasının, Yüklenici’ye anahtar, giriş kartı vs. temin edilmesinin ve bunların geri alınmasının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, sayılanlardan yahut Hizmetler’in sağlanması sırasında meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Şirket’in sorumlu olmadığını, bu kapsamda Şirket’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11 Kullanıcı, Uygulama’de Yükleniciler için diğer Kullanıcılar tarafından verilmiş puanları görebileceğini, bu puanlamanın tamamen Kullanıcılar’ın insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulduğunu, puanların Şirket yahut Yükleniciler tarafından verilmiş bir garanti ya da taahhüt anlamına gelmediğini bildiğini, kendisinin Hizmet aldığı Yükleniciler’i puanlayabileceğini, puanlamalarını hakkaniyete uygun olarak yapacağını kabul eder. Kullanıcı, Facebook ve sair sosyal paylaşım mecralarında Uygulama ve Hizmetler hakkında yaptığı yorumların Şirket tarafından Uygulama’da yayınlanabileceğini kabul eder.

4.12 Hizmetler’e ilişkin bedeller Kullanıcı’nın seçtiği Hizmet’in kapsamına göre hesaplanacak ve Hizmet’in seçilip Uygulama üzerinde işlemin tamamlanmasını takiben Kullanıcı’nın kredi kartından tahsil edilecek yahut Kullanıcı tarafından Şirket’in Uygulama’da bildirilen banka hesabına havale yolu ile gönderilecektir. Şirket tarafından her zaman Uygulama’da çeşitli Hizmetler’in ücretsiz, indirimli veya kampanyalı olarak sunulması imkanı bulunmakta olup Şirket her zaman söz konusu ücretsiz, indirimli veya kampanyalı hizmet sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip Hizmet’i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir. Böyle bir durumda Kullanıcılar’ın ilgili Hizmetler’den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Hizmetler’le ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Uygulama’nın ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

5.1 Şirket, Uygulama’ya girilmesi, Uygulama’nın ya da Uygulama’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, Hizmetler’den yararlanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Uygulama’ya ya da link verilen Uygulamalera girilmesi ya da Uygulama’nın kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

5.2 Kullanıcı, Uygulama’da paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullancı, Şirket’in Uygulama üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’nin sorumluluğu bulunmadığını, paylaştığı bilgilerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

5.3 Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanması, Hi̇zmetler’den yararlanmasi, herhangi̇ bi̇r Yüklenci̇’den hi̇zmet alması i̇le i̇lgi̇li̇ her türlü ri̇sk münhasıran Kullanıcı üzeri̇nde olacaktır. Kullanıcı, Uygulama ve Hi̇zmetler’i̇n kullanımı Yükleni̇ci̇ler’den temi̇n edi̇len Hi̇zmetler’e i̇li̇şki̇n olarak Şi̇rket’ten hangi̇ nam altında olursa olsun herhangi̇ bi̇r şeki̇lde talepte bulunmayacağını, Hi̇zmetler’i̇n veri̇lmesi̇ sirasinda Yükleni̇ci̇ i̇le arasındaki̇ i̇li̇şki̇den Şi̇rket’i̇n sorumlu olmadığını, Şi̇rket’i̇n Yükleni̇ci̇ler’i̇n seçi̇mi̇ konusunda ve Hi̇zmetler’i̇n tam ve gereği̇ gi̇bi̇ veri̇lmesi̇ i̇çi̇n gerekli̇ özen ve çabayi gösterdi̇ği̇ni̇ ancak Hi̇zmetler’i̇n kali̇tesi̇ne, kusursuz olacağına, Kullanıcı’nın tüm beklenti̇leri̇ni̇ karşılayacağına dai̇r herhangi̇ bi̇r garanti̇ ya da taahhüt vermedi̇ği̇ni̇ kabul, beyan ve taahhüt eder. Şi̇rket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulama ve Hi̇zmetler’i̇n kullanımı neti̇cesi̇nde yahut Yükleni̇ci̇’ni̇n fi̇i̇lleri̇ nedeni̇yle meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Uygulama ve Uygulama üzeri̇nden sunulan hi̇zmetler ve sai̇r i̇çeri̇kler “olduğu gi̇bi̇” sunulmakta olup, bu kapsamda Şi̇rket’i̇n bunların doğruluğu, tamlığı ve güveni̇li̇rli̇ği̇ i̇le i̇lgi̇li̇ herhangi̇ bi̇r sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadir. Şi̇rket, i̇şbu sözleşme kapsaminda ti̇cari̇ elveri̇şli̇li̇k, belli̇ bi̇r amaca veya kullanıma uygunluk veya i̇hlali̇n söz konusu olmamasina i̇li̇şki̇n olarak açık veya zımni̇ herhangi̇ bi̇r taahhütte bulunmamaktadir.

5.4 Kullanıcı, Uygulama üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet uygulamalarına ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet uygulamasını veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet uygulaması veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet uygulamalerı, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.5 Kullanıcı, Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

5.6 Kullanıcı, Şirket’in Uygulama’ya virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Uygulama’dan yahut Uygulama’ya bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

6. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

7. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

7.1 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Uygulama’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın Uygulama’daki yahut Hizmetler’in verilmesi sırasındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

7.2 Şirket dilediği zamanda Uygulama’yı ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.